Rondzendverkeer

Dit is één van de grootste activiteiten waar u als lid van filatelistenvereniging Duitsland gebruik van kunt maken. Met enige regelmaat ontvangt u 1 doos thuis waaruit u op uw gemak postzegels kunt uitzoeken uit de boekjes samengesteld door medeverzamelaars. Ook kunt u zelf uw doubletten in boekjes plakken en deze laten circuleren.

 

Dit is slechts 1 pagina van een boekje. De boekjes hebben meestal 20 pagina’s waarop 10 zegels kunnen zitten. Zodra u een rondzenddoos ontvangt controleert u eerst of u geen lege vakjes aantreft. Als alles goed is kunt u gaan kijken of u iets van uw gading vindt.

Lukt dit dan kunt u de zegel eruit halen en het vakje met uw lidnummer afstempelen. Uw totale uitname van dat boekje vermeldt u op de rondzendlijst. Uiteraard maakt u het verschuldigde bedrag over aan de vereniging op het rekeningnummer voor het rondzendverkeer. Deze staat op de lijst vermeldt.

Geef u hier op om deel te nemen aan het rondzendverkeer.    Ik ben lid van filatelistenvereniging Duitsland

    Geen lid en wilt u toch deelnemen geef u dan nu op als lid. Ga hiervoor naar het opgaveformulier

    © Filatelistenvereniging Duitsland 1987-2022