Hier kunt u oude nummers van Postfrisch  uit 2011 vinden.
Postfrisch is het nieuwsblad van de Duitse post.

Postfrisch nr. 1 2011

Postfrisch nr. 2 2011

Postfrisch nr. 3 2011

Nr. 4. Dit ontbreekt nog in ons digitale archief.

Postfrisch nr. 05 2011

Postfrisch nr. 6 2011

U kunt deze bladen lezen met een pdf reader.

© Filatelistenvereniging Duitsland 2020