De contributie voor de Filatelistenvereniging “Duitsland” bedraagt€ 22,50 per jaar.

U kunt op de volgende manieren betalen: U kunt de vereniging machtigen om uw contributie automatisch te incasseren van uw bank- of girorekening. Dat zien wij natuurlijk het liefst en dan hebt u er geen omkijken naar. Uw contributie wordt dan jaarlijks rond 20 december van uw rekening afgeschreven. Als u hier nog geen gebruik van maakt, maar dit wel wilt, dan kunt u contact met mij opnemen voor een machtigingsformulier: per e-mail: leden@fvduitsland.nl Maakt u van deze mogelijkheid geen gebruik, dan moet u uw contributie uiterlijk op 31 januari van het lopende contributiejaar zelf hebben voldaan via IBAN NL79 INGB 0005 8590 47 ten name van Filatelistenvereniging “Duitsland” te Eindhoven. Let op: als u niet op tijd betaalt krijgt u een aanmaning, verhoogd met € 2,50 voor administratiekosten!

Peter Mulders, ledenadministratie


  Uw voornaam (verplicht)

  Voorletters (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Straatnaam (verplicht)

  Huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Kies hier voor deelname aan het rondzendverkeer

  Zodra u uw lidmaatschapsgeld betaald heeft bent u lid.


   © Filatelistenvereniging Duitsland 1987-2021