Achter elke link is aangegeven in welke taal de betreffende website is geschreven: du = Duits, en = Engels, nl = Nederlands, fr = Frans, multi= in meerdere talen.
Arge = afkorting van Arbeitsgemeinschaft (werkgemeenschap / studiegroep).
Forge = afkorting van Forschungsgemeinschaft (onderzoeksgroep / studiegroep) Als een website niet wordt weergegeven of er wordt een foutmelding weergegeven dan is de te bezoeken website nog niet voorzien van een slotje. Haal dan de s weg. (http in plaats van https)


Links uit de Deutsche Post Jaargang 34 nr. 3


© Filatelistenvereniging Duitsland 1987-2021